giải pháp

Chúng tôi xây dựng những đổi mới mang tính đột phá


Bằng cách tích hợp các thuộc tính xã hội, pháp luật, kinh tế qua nhận dạng số, chúng tôi giúp người dân hội nhập với nền kinh tế hiện đại và hỗ trợ các tổ chức, định chế gắn kết hơn với người dân.

Công nghệ nhận dạng số của chúng tôi thuận tiện, dễ dàng cho người dùng, nhưng nó cũng rất kiên quyết với bất kỳ sự giả mạo nào.

Với nhận dạng số, chúng ta không cần nhớ bất kỳ loại mật khẩu nào. Và chúng tôi còn là chuyên gia trong:

  1. Trải nghiệm ngân hàng số (Digital Banking experience)

  2. Đăng nhập hệ thống bằng khuôn mặt (Face OTP - One Time Password - Second Factor Authentication).

  3. Thanh toán bằng khuôn mặt (FacePay Payment POS).

  4. Giao diện đàm thoại ( Conversation Interface).

  5. Bảo mật bằng sinh trắc học (Biometrics Security).

  6. Phân tích hành vi người dùng (Behavior Analysis).

  7. Các giải pháp tiếp thị thân thiện (Gamification marketing solutions).

 
icon_1.gif
icon_2.gif
icon_6.gif
icon_3.gif
icon_4.gif