THÀNH TỰU

“Mọi thành tựu đều khởi đầu với một quyết tâm dấn thân”

 
WEE Digital đã thiết kế sản phẩm “Banking Social Keyboard” giành giải sản phẩm và dịch vụ sáng tạo độc đáo nhất trong khuôn khổ giải thưởng Ngân hàng tiêu biểu Việt Nam năm 2017.

WEE Digital đã thiết kế sản phẩm “Banking Social Keyboard” giành giải sản phẩm và dịch vụ sáng tạo độc đáo nhất trong khuôn khổ giải thưởng Ngân hàng tiêu biểu Việt Nam năm 2017.

 
Vượt qua 140 công ty đến từ 27 quốc gia, WEE Digital đã giành GIẢI NHẤT cuộc thi Vietnam Fintech Challenge 2018 (Thử thách sáng tạo cùng công nghệ tài chính Việt Nam) do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Chính phủ Úc và Ngân hàng phát triển Á châu phối hợp tổ chức.

Vượt qua 140 công ty đến từ 27 quốc gia, WEE Digital đã giành GIẢI NHẤT cuộc thi Vietnam Fintech Challenge 2018 (Thử thách sáng tạo cùng công nghệ tài chính Việt Nam) do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Chính phủ Úc và Ngân hàng phát triển Á châu phối hợp tổ chức.