cơ hội việc làm

 

iOS DEVELOPER (iOS/Swift/Objective C)

november 08, 2018

Weedigital là công ty start-up dẫn đầu về lĩnh vực Fintech tại thị trường Việt Nam có trụ sở đặt tại thành phố Hồ Chí Minh. Công ty quy tụ các kỹ thuật viên giàu kinh nghệm đã làm việc và phát triển các dự án hơn 13 năm

Công ty đã đạt giải thưởng "Fintech Challenge 2018" được tổ chức bởi hiệp hội ngân hàng Việt Nam, Ngân hàng phát triển Châu Á và chính phủ Úc.

Số lượng : 3

Tham gia vào các dự án, phối hợp cùng các thành viên trong nhóm hoàn thành dự án được giao

Có tối thiểu 1 năm kinh nghiệm

Am hiểu các ngôn ngữ lập trình

Swift/Objective-C and iOS Technology stack (UIKit, Core Data, Core Animation, iOS memory management, SQLite)

REST JSON API, HTTP, TCP request/response

Some experience working with Server, Backend.

Experience working with Git and deployments through the Apple iTunes App Store

Yêu cầu tối thiểu:

Core image

Animation

Understanding of security and identity management solutions such as OAuth, certificates, and encryption

Experience working with audio/video player, data streaming

Ứng viên có thể gửi email CV về địa chỉ: job@wee.vn

 
 


 

2. Front-End Developer

november 08, 2018

Weedigital là công ty start-up dẫn đầu về lĩnh vực Fintech tại thị trường Việt Nam có trụ sở đặt tại thành phố Hồ Chí Minh. Công ty quy tụ các kỹ thuật viên giàu kinh nghệm đã làm việc và phát triển các dự án hơn 13 năm

Công ty đã đạt giải thưởng "Fintech Challenge 2018" được tổ chức bởi hiệp hội ngân hàng Việt Nam, Ngân hàng phát triển Châu Á và chính phủ Úc.

Số lượng : 1

Tham gia vào các dự án, phối hợp cùng các thành viên trong nhóm hoàn thành dự án được giao

Yêu cầu: Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực công nghệ, sử dụng thành thạo các công cụ:

  •  ReactJS

  •  Redux

  •  CSS

  •  Restful API

  •  Responsive website

Yêu cầu tối thiểu:

  • Animation

Interested candidates, please send your CV to: job@wee.vn

 
 


bg_blue.jpg